ข้อกำหนดของยานพาหนะ

 1. ประเภทของยานพาหนะ
  • โมเดลรถที่จะได้รับอนุญาติให้ลงแข่ง ต้องเป็นโมเดลรถที่มีอยู่ในความเป็นจริง เป็นรุ่นที่เหมือนรถจริง ยกตัวอย่าง เช่น Mitsubishi,Ford,Citroen ฯลฯ และรถยี่ห้ออื่นๆ
  • นอกเสียจากว่าการแข่งขันนั้นจะเป็น Tournament พิเศษ ที่อนุญาติรถประเภท Fiction Cars หรือ Stunt Cars
 2. แบรนด์ผู้ผลิตโมเดลรถโลหะ
  • เพื่อความสนุกสนานของทุกคน เราจึงไม่ปิดกันแบรนด์ผู้ผลิตรถโมเดลโลหะ สามารถส่งเข้าร่วมแข่งขันได้ทุกแบรนด์ ภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดที่ระบุไว้ อาทิเช่น แบรนด์ Majorette,Hot Wheels,Tomica,Jada ฯลฯ
  • นอกเสียจากว่าการแข่งขันใน Tournament นั้นๆ จะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์ จึงจะไม่อนุญาติรถจากแบรนด์ภายนอกเข้าร่วมแข่งขัน
 3. ขนาดรถ
  • ขนาดสเกล ควรอยู่ประมาณ 1/64 เท่าหรือใกล้เคียง และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ของขนาดที่กำหนด
  • ขนาด ความกว้างไม่เกิน 35 mm. วัดรวมกับสิ่งที่ยื่นออกจากตัวบอดี้รถ เนื่องจากข้อจำกัดความกว้างของราง
  • ขนาด ความสูงไม่เกิน 40 mm. 
  • ขนาด ความยาวไม่เกิน 85 mm. เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่การวางรถ ณ จุดสตาร์ท
 4. น้ำหนักรถ
  • น้ำหนักต่ำสุด 35.00g (หากรถเบาเกินไปจะไม่ถึงเส้นชัย DNF)
  • น้ำหนักสูงสุดต้องไม่เกิน 100.000g  (เรามีเครื่องชั่งดิจิตอล หากเกินกว่านี้จะถูกคัดออก)
  • หากมีการเสริมน้ำหนักต้องซ่อนการเสริมน้ำหนักไว้ภายในรถ และไม่ควรมองเห็นได้ชัดเจนจากกล้องที่ถ่ายทำ
 5. อุปกรณ์เสริมภายนอกรถ
  • อนุญาติให้ใช้อุปกรณ์เสริมภายนอกตัวรถ เช่น สปอยเลอร์ เครื่องยนต์ ของตกแต่ง อุปกรณ์เสริมต้องอยู่ในขีดจำกัดของขนาดรถ (อ้างอิง ข้อ3-4)
  • ต้องไม่มีขอบ มีคม บนชิ้นส่วนใดๆ ของรถ
  • ต้องไม่มีเทปกาว หรือกาวเหนียว ที่มองเห็นได้ภายนอกของรถ
 6. น้ำมันหล่อลื่น
  • อนุญาติให้ใช้สารหล่อลื่นทั้งแบบเปียก และแบบแห้ง
  • หากใช้สารหล่อลื่นแบบเปียก คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรหยดเลอะเทอะเวลาวิ่งไปบนราง
 7. ล้อรถ
  • ต้องเป็นล้อพลาสติก ห้ามเป็นล้อยาง เนื่องจากล้อยางทดสอบแล้วส่วนใหญ่ DNQ
  • โปรดตรวจสอบล้อให้ดี ต้องไม่โค้ง บิดงอ เพราะมีผลต่อการทรงตัวและความเร็วของรถ
  • ล้อของรถจะต้องหมุนได้ วิ่งได้ ห้ามส่งรถที่ติดล้อไว้ด้วยกาวเด็ดขาด
 8. งานทำสีตัวรถ
  • ไม่จำเป็นต้องใช้รถสีเดิมๆ เสมอไป เนื่องจากรถเดิมๆ อาจถูกส่งมาแข่งเหมือนกัน ทำให้การแยกแยะรถแต่ละคันได้ลำบาก
  • หากคุณมีทักษะการทำสีรถ หรือตกแต่งลายรถ ติดดีคอลที่สวยงาม ไม่ดีนักที่คุณจะปล่อยให้รถของคุณลงสนามแบบสีเดิมๆ จากโรงงานผลิต รถเหล่านี้จะต้องถูกถ่ายทำบันทึกวีดีโอเผยแพร่ให้ความบันเทิงกับผู้ชม เราจึงต้องการให้รถในสนามแข่งดูดี และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด 
  • โปรดอย่าใส่สิ่งที่ไม่เหมาะสม บนรถของคุณหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งส่วนบุคคล หรือความขัดแย้งทางการเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โปรดให้ความสำคัญกับการแข่งรถเป็นหลัก
 9. กฏเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งรถ
  • ต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถส่งรถเข้าร่วมแข่งขันได้
  • รถยนต์ต้องมาพร้อมกับแบบฟอร์มการสมัครเข้าแข่งขัน (จะทำลิงค์ใบสมัคร Google Forms ให้กรอก)
 10. เงื่อนไขการคืนรถ
  • การคืนรถหาก รถของคุณผ่านการแข่งขันแล้ว หรือมี DNQ (Do not Qualify ทดสอบวิ่งไปบนรางหลายครั้งแต่ไม่อาจวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ หรือไม่ผ่านกฏเกณฑ์อื่นๆ) และคุณมีความประสงค์ให้เราส่งรถกลับคืน โปรดติดต่อพร้อมระบุชื่อที่อยู่ในรายการจัดส่ง และรายชื่อรถที่คุณส่งมา (อาจมีค่าใช้จ่ายดำเนินการส่งคืน เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
  • เราสัญญาว่าจะดูแลรถท่านอย่างดีเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่รับประกันหากเกิดการชำรุดในทุกรูปแบบ 

Remark :

DNF (Do not finish) ไปไม่ถึงเส้นชัยในการแข่งขัน

DNQ (Do not Qualify) ไม่ผ่านการคัดเลือก แม้เราจะพยายามทดลองให้วิ่งบนรางหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถรถไม่สามารถวิ่งต่อไปได้จนถึงเส้นชัย