ข้อกำหนดของการส่งรถเข้าแข่งขัน

 1. ประเภทของรถโมเดล
  • โมเดลรถที่จะได้รับอนุญาติให้ลงแข่ง ต้องเป็นโมเดลรถเหมือนรถจริง 
  • นอกเสียจากว่าการแข่งขันนั้นจะเป็น Tournament พิเศษ ที่อนุญาติรถประเภท Fiction Cars หรือ Stunt Cars 
 2. แบรนด์ผู้ผลิตโมเดลรถ
  • การแข่งขันแต่ละ Tournament ไม่เน้นยี่ห้อ หรือแบรนด์ ผู้ผลิต
  • ยกเว้นว่า การแข่งขันใน Tournament ที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์ จะไม่อนุญาติรถจากแบรนด์อื่นเข้าร่วมแข่งขัน
 3. ขนาดของรถ
  • ขนาดสเกล ควรอยู่ประมาณ 1/64 เท่าหรือใกล้เคียง และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ของขนาดที่กำหนด
  • ขนาด ความกว้างไม่เกิน 35 mm. วัดรวมกับสิ่งที่ยื่นออกจากตัวบอดี้รถ เนื่องจากข้อจำกัดความกว้างของรางในสนาม
  • ขนาด ความสูงไม่เกิน 40 mm. 
  • ขนาด ความยาวไม่เกิน 85 mm. เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่การวางรถ ณ จุดสตาร์ท ของสนาม 
 4. น้ำหนักรถ
  • น้ำหนักสูงสุดต้องไม่เกิน 80g  
  • หากมีการเสริมน้ำหนักต้อง ซ่อนการเสริมน้ำหนักไว้ภายในรถ และไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกด้วยตาเปล่า
 5. อุปกรณ์เสริมภายนอกรถ
  • อนุญาติให้ใช้อุปกรณ์เสริมภายนอกตัวรถ เช่น สปอยเลอร์ เครื่องยนต์ ของตกแต่ง อุปกรณ์เสริมต้องอยู่ในขีดจำกัดของขนาดรถ (อ้างอิง ข้อ3-4)
  • ต้องไม่มีขอบมีคม หรือสิ่งแหลมคม จนเกิดอันตรายต่อร่างกาย อยู่บนชิ้นส่วนใดๆ ของรถ
  • ต้องไม่มีเทปกาว สติ๊กเกอร์ หรือกระดาษกาวเหนียวๆ ที่สัมผัส หรือมองเห็นได้ จากภายนอกตัวรถ จนมองเห็นได้ และไม่สมจริง
 6. น้ำมันหล่อลื่น
  • อนุญาติให้ใช้สารหล่อลื่นทั้งแบบเปียก และแบบแห้ง
  • หากใช้สารหล่อลื่นแบบเปียก ต้องไม่หยดเลอะเทอะเวลาวางรถ หรือวิ่งไปบนรางแข่งขัน 
 7. ล้อรถ
  • ต้องเป็นล้อพลาสติกเท่านั้น ห้ามเป็นล้อยาง เนื่องจากล้อยาง ทดสอบแล้วส่วนใหญ่ DNQ ไม่เข้าเส้นชัย ทำให้เสียเวลาในการถ่ายทำอย่างมาก
  • ล้อของรถ จะต้องหมุนได้ดี วิ่งได้ 
 8. งานทำสีตัวรถ
  • รถแข่งขัน ต้องไม่ใช้รถที่มีลักษณะสี และลายเหมือนเดิมจากโรงงาน 
  • รถเข้าร่วมแข่งขันต้องทำสีใหม่ หรือติด ดีคอล เพิ่มลวดลาย ให้แตกต่างจากรถเดิม ที่ผลิตโรงงาน
  • ห้าม! ใส่สิ่งที่ไม่เหมาะสม บนรถของคุณหรือ อุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งส่วนบุคคล หรือความขัดแย้งทางการเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โปรดให้ความสำคัญกับการแข่งรถเป็นหลัก
 9. กฏเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งรถ
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถส่งรถเข้าร่วมแข่งขันได้ หรืออยู่ในการดูแลยินยอมโดยผู้ปกครอง
  • รถแข่งขันต้องมาพร้อมกับแบบฟอร์มการสมัครเข้าแข่งขัน 
  • รถยนต์ทุกคันต้องมีชื่อเล่น (Name Car) ให้กับรถแข่ง ความยาวชื่อไม่เกิน 3 พยางค์ (ยกตัวอย่างเช่น "เต่าสายฟ้า")
 10. เงื่อนไขการคืนรถ
  • การคืนรถหาก รถของคุณผ่านการแข่งขันแล้ว หรือมี DNQ (Do not Qualify ทดสอบวิ่งไปบนรางหลายครั้งแต่ไม่อาจวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ หรือไม่ผ่านกฏเกณฑ์อื่นๆ) และคุณมีความประสงค์ให้เราส่งรถกลับคืน โปรดติดต่อพร้อมระบุชื่อที่อยู่ในรายการจัดส่ง และรายชื่อรถที่คุณส่งมา (มีค่าใช้จ่ายส่งคืน 50 บาท หากมีความประส่งให้ส่งรถแข่งคืน กรุณาเขียนชื่อที่อยู่จัดส่งรถคืนพร้อมติดต่อโอนเงินผ่าน Inbox หน้า facebook)
  • เราสัญญาว่าจะดูแลรถท่านอย่างดีเท่าที่จะทำได้ แต่เนื่องจากการแข่งขัน จะไม่สามารถควบคุมทิศทางรถได้ เราจึงไม่รับประกันการชำรุดเสียหายในทุกรูปแบบ ขอให้พิจารณาและยอมรับข้อนี้ก่อนส่งรถเข้าร่วมแข่งขัน 

Remark :

DNF (Do not finish) ไปไม่ถึงเส้นชัยในการแข่งขัน

DNQ (Do not Qualify) ไม่ผ่านการคัดเลือก แม้เราจะพยายามทดลองให้วิ่งบนรางหลายครั้งแล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถรถไม่สามารถวิ่งต่อไปได้จนถึงเส้นชัย