BMW (Bayerische Motoren Werke) เป็น บริษัท ข้ามชาติสัญชาติเยอรมันก่อตั้งขึ้นในปี 2459

BMW รถโมเดลงานหล่อโลหะ Majorette

Photo Name  Year  Notes 
BMW 3.0 CSi BMW 3.0 CSi 1973  
BMW Serie 1  BMW Serie 1 2006   
BMW 325i (E30) BMW 325i (E30) 1987  
BMW 325i (E36) BMW 325i (E36) 1993  
BMW 325i (E36) Police BMW 325i (E36) Police 1999  
BMW 328i BMW 328i 2002 2002 Motor Car
BMW 5 Touring BMW 5 Touring 2007  
BMW 733 BMW 733 1979  
BMW 750i / 535i BMW 750i / 535i 1990 Sonic Flashers / 2300 Series
BMW M3 BMW M3 2000  
BMW M3 Cabriolet BMW M3 Cabriolet 2002  
BMW Serie 1  BMW Serie 1  2006   
 BMW Turbo BMW Turbo  1975   
BMW Turbo Motor   BMW Turbo (Motor)  1980  Majorette Motor
 BMW X5  BMW X5  2011  Loyal Bright Series
BMW X6  BMW X6  2010   
 BMW Z3 Coupe  BMW Z3 Coupe  1999  
BMW Roadster   BMW Z3 Roadster  2002  2002 Motor Car
 BMW Z4 Roadster BMW Z4 Roadster  2012   
 BMW Z8 Hardtop  BMW Z8 Hardtop 2011  Post Flood 200 Series 
BMW Z8 Roadster  BMW Z8 Roadster   2001  
 BMW Z8 Roadster LB  BMW Z8 Roadster (LB)  2011  Loyal Bright Series
 BMW Z8 Roadster WMC  BMW Z8 Roadster (WMC) 2002   2002 Motor Car