พระคาถาหลวงพ่อปานวัดบางนมโค

พระคาถาบทนี้ท่าได้เรียนมาจาก ท่านครูผึ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งท่านเดินธุดงค์ไปทางภาคใต้ เมื่อ พ.ศ.2472 เมื่อเวลานั้นท่านครูผึ้งอายุได้ 99 ปี

พระปัจเจกะโพธิ์โปรดสัตว์

หลวงพ่อปานวัดบางนมโค 
หลวงพ่อปานวัดบางนมโค

เป็นพระคาถาที่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ใช้เป็นประจำ แล้วแต่ท่านจะอธิฐานใช้

นะโม ฯลฯ (ว่า 3 จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า 1 จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มาณี มามะ

พุทธัสสะ สวาโหม

(ว่า 3,5,7,9 จบ ยิ่งมากได้ผลมาก หรือทำเป็นกรรมฐานได้ยิ่งดี)

ควรตักบาตรทุกวัน วันละหนึ่งองค์ หรือเก็บเงินไว้ที่หิ้งพระ เมื่อมีเวลาค่อยนำเงินไปถวายเป็นค่าภัตตาหารแก่ทางวัดใดวัดหนึ่ง 

 

คำกรวดน้ำ

นะโม ฯลฯ 3 จบ

อิทังเม ญาตีนัง โหตุสุขิตา โหนตุ ญาตะโย

คำปรารถนามาถึงซึ่งนิพพาน ทั้งหญิงและชาย

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ นิพพานัง ปะระมังสุขัง อะนาคะเตกาเล ฯ 

หลวงพ่อปานวัดบางนมโค 
พระหลวงพ่อปานวัดบางนมโค

พุทธคุณพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโค

พิมพ์ทรงครุฑ เจริญในหน้าที่ราชการ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหมาะกับข้าราชการชั้นเจ้านาย

พิมพ์ทรงหนุมาน มีเดชอำนาจ คงกระพันชาตรี เหมาะกับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง

พิมพ์ทรงไก่ เสน่ห์ เมตตา มหานิยม เหมาะกับผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ห้างร้าน บริษัท

พิมพ์ทรงปลา เมตตา ค้าขายเจริญก้าวหน้า ทำมาค้าขึ้น เดินทางน้ำ ทางเรือ ปลอดภัย

พิมพ์ทรงเม่น ป้องกันอันตรายสารพัด เขี้ยวงา ทำงานคมนาคม ขนส่ง เดินรถ ปลอดภัยจากการเดินทางทั่วสารทิศ

พิมพ์ทรงนก คุ้มกันภัยอันตราย ทำไร่ไถนาเกษตรกรรมดี ปกครองหมู่คณะดีเกิดสามัคคี เดินทางทางอากาศปลอดภัย 

พระคาถาอิทธิฤทธิ์ อาราธนาพระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

อุทธัง อัทโธ นะโมพุทธายะ

อิทธิ ฤทธิ พุทธะนิมัตตัง ขอเดช เดชะ เดชัง จงเป็นที่พึ่งแก่ มะอะอุ นี้เถิด