นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า 

รับเปลี่ยนหรือคืน พระเครื่อง ในกรณีดังต่อไปนี้


  • รับประกันพระแท้  หากเก๊ ปลอม ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน  วัตถุมงคลต้องอยู่ในสภาพเดิม ที่ไม่มีกะเทาะแตกหัก บิ่น ซ่อมแซม หรือผิวถลอก ถ้าวัตถุมงคล หรือพระเครื่องไม่อยู่ในสภาพเดิม ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับคืน
  • สงวนสิทธิ์ไม่รับคืนพระเครื่องที่ลูกค้านำไปเลี่ยมกันน้ำหรือทำอื่นใดกับองค์พระ

การเปลี่ยนคืนสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่พระเครื่อง วัตถุมงคล

 

  • ในกรณีที่ทางร้านค้าผิดพลาด จัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อผิดไปจากรายละเอียดการสั่งซื้อ ทางร้านค้ายินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับผู้ซื้อใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ทางร้านค้ายินดี เปลี่ยนสินค้าที่มีปัญหาอันเกิดจากความบกพร่องในสายการผลิต และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
  • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายร้านค้า) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย สินค้ายังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านค้า นำส่งต่อผู้ซื้อ)
  • สินค้าที่ส่งคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ผู้ซื้อได้รับจากร้านค้า ดังนั้นในการจัดส่งสินค้าคืน ผู้ซื้อต้องแพ็คสินค้าที่จะส่งกลับอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ส่งกลับนั้นจะถึงมือร้านค้าอย่างปลอดภัยในสภาพเดิม
  • ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าคืน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความ "ผิดพลาดของทางร้านค้า" โดยเมื่อร้านค้าได้รับสินค้าคืนจากท่าน ร้านค้าจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ หรือคืนเงินค่าสินค้ารวมค่าจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อตามแต่กรณี