กรุวัดบ้านกลิ้ง

ขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคล ขุนไกร ขุนแผนไม่เคลือบกรุโรงเหล้า (กรุวัดจักรวรรดิ) ฝากกรุวัดบ้านกลิ้ง จำนวนไม่มากแต่มีค่ามหาศาล พระขุนแผนกรุวัดบ้านกลิ้ง เป็นพระที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่นักสะสมพระเครื่อง เนื่องจากเป็นพระที่หายากและมีพุทธคุณสูง ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่หลักแสนถึงหลักล้านบาท ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของพระ

พระขุนแผนเคลือบกรุวัดบ้านกลิ้ง
พระขุนแผนเคลือบกรุวัดบ้านกลิ้ง

ในวันที่ 2 กันยายน 2550 ได้มีการพบ พระขุนแผนเคลือบ บริเวณฐานชุกชีของพระองค์เล็กที่เป็นองค์บริวาร องค์หนึ่ง พร้อมกับพระขุนไกรอีก 2 องค์  เหตุที่มีการเคลื่อนย้ายพระเนื่องจากทางวัดต้องการสร้างวิหารครอบทับพระหลวงพ่อขาว  และพระที่ตั้งอยู่กลางแจ้งทั้งหมด  ซึ่งส่วนหลังของวิหารจะไปชนกับด้านหน้าโบสถ์  จึงต้องเคลื่อนย้ายพระที่อยู่กลางแจ้งเลื่อนออกไปทางด้านหน้า   พระขุนแผนเคลือบที่ขึ้นมาองค์แรก  เวลานั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระอะไร  หลังจากนั้นได้พบพระใต้ฐานชุกชีพระองค์ใหญ่อีกหลายองค์  ได้มีการนำพระที่ได้มาแจกจ่ายกันในหมู่พระสงฆ์และกรรมการวัด (พระขุนแผนเคลือบพิมพ์แขนอ่อน ติดแน่นอยู่กับด้านหลังของพระขุนไกร  และป้ายที่ฐานชุกชีที่เพิ่งขุดพบ ตัวเลขภาษาขอม ระบุปี 2143) จนข่าวแพร่กันไปปากต่อปาก  ถึงมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น  ปิดกันไม่อยู่จึงมีการขุดค้นอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 4 กันยายน  

 

โดยความยินยอมของเจ้าอาวาส และกรรมการวัด  เกิดความขัดแย้งการขโมยพระที่ขุด  การลักลอบจำหน่ายไปแบบส่วนตัวก็มี  เมื่อถึงวันที่ 6 กันยายน ทางคณะกรรมการวัดได้ลงมติให้มีการนำพระที่เหลือทั้งหมดออกจำหน่าย รวม 10 องค์ โดยมีการตั้งมูลค่าไว้สูงถึง 10 ล้านบาท นับรวมพระที่มีการจำหน่ายอย่างลับ ๆ จนถึงการซื้อขายอย่างเปิดเผย  มี พระขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 33 องค์  ในจำนวนนี้รวมพระแตกหักเกินกว่า 10 องค์ เป็นการเสียหายเนื่องจากการขุดค้นโดยเร่งรีบและผิดวิธีการทั้งสิ้น และ พระขุนแผนไม่เคลือบ กรุโรงเหล้า (ขุนแผนวัดจักรวรรดิ) 2 องค์ จากหลักฐานทั้งหมดที่มาของ ขุนแผนเคลือบ จึงสันนิษฐานได้ 2 กรณี

พระขุนแผนเคลือบกรุวัดบ้านกลิ้ง

1. เป็นพระที่บรรจุไว้ในฐานชุกชี  ตั้งแต่สมัยพระนเรศวรมาแล้ว  (ตามปีที่ระบุไว้ที่พระหลวงพ่อขาวว่าสร้างขึ้นสมัยพระนเรศวรมหาราช)  เมื่อการบูรณะต้นปี 2500 นำขึ้นมาลงรักปิดทองไว้แล้วบรรจุไว้ตามเดิม  ความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าหลวงพ่อขาว  ต้องมีการสืบค้นกันต่อไป 

พระขุนแผนเคลือบกรุวัดบ้านกลิ้ง

2. เป็นพระที่ชาวบ้านวัดบ้านกลิ้ง  ซึ่งขณะนั้นมีประมาณ 100 คน  ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านของช่างฝีมือ (พิจารณาจากคำบอกเล่า และเรื่องของการบูรณะเรือนไม้ประวัติศาสตร์)  ซึ่งได้ไปทำการบูรณะ วัดใหญ่ชัยมงคล  และได้นำ พระขุนแผนเคลือบ ติดไม้ติดมือมา  ลงรักปิดทองและบรรจุไว้ที่ฐานหลวงพ่อขาวคราวบูรณะในปี พ.ศ. 2500  ขุนแผนเคลือบวัดใหญ่ในฐานชุกชีหลวงพ่อขาว วัดบ้านกลิ้ง เมื่อค้นคว้าโดยละเอียดจึงมีความสำพันธ์กับ พระนเรศวรมหาราช  รวมไปเชื้อพระวงศ์ซึ่งมีศักดิ์เป็น พระราชนัดดา (หลาน) ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว มหาราช อีกทั้งเรือนไทยที่มีความสวยงามติดอันดับต้น ๆ ของโลกก็ยังได้สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งทรงเป็นมหาราชอีกองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย 

พระขุนแผนเคลือบกรุวัดบ้านกลิ้ง

พระขุนแผนกรุวัดบ้านกลิ้ง นับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านพุทธศิลป์และพุทธคุณ จึงเป็นที่ต้องการของนักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก