เลือกทำประกันรถยนต์อย่างไร
เลือกทำประกันรถยนต์อย่างไร

เลือกทำประกันรถยนต์อย่างไร

การเลือกทำประกันรถยนต์ที่ดีนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ การเลือกทำประกันรถยนต์ที่ดีนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 1. ไลฟ์สไตล์การใช้รถ สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือไลฟ์สไตล์การใช้รถของคุณ ว่าคุณใช้รถบ่อยแค่ไหน ใช้รถในชีวิตประจำวันหรือใช้รถเฉพาะกิจ ขับในเมืองหรือขับออกต่างจังหวัดบ่อย เส้นทางที่ขับมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าต้องการความคุ้มครองแบบไหน

 2. ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย ควรเลือกบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงทางการเงิน มีบริการที่ดี สะดวกรวดเร็วในการเคลม

 3. ความครอบคลุมของกรมธรรม์ ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้เข้าใจถ่องแท้ ว่าครอบคลุมความเสียหายอะไรบ้าง มีเงื่อนไขการเคลมอย่างไร จะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง

 4. ราคาเบี้ยประกัน ควรเปรียบเทียบราคาเบี้ยประกันจากหลายบริษัทประกันภัย เพื่อเลือกแผนประกันที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณ

คำแนะนำเพิ่มเติมในการเลือกทำประกันรถยนต์

 • ควรซื้อประกันรถยนต์เพิ่มเติมจากประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้น แผนประกันเพิ่มเติมที่นิยมมีดังนี้
  • ประกันชั้น 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี ไม่ว่าจะชนหรือเฉี่ยวชนกับรถคันอื่น ชนกับสิ่งของ หรือรถหาย
  • ประกันชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกัน แต่ไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อรถคันอื่น
  • ประกันชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันและรถคันอื่น แต่ไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ควรเลือกซื้อประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัยที่มีอู่ซ่อมรถในเครือข่าย เพื่อให้สะดวกในการซ่อมแซมรถ
 • ควรอ่านรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้เข้าใจถ่องแท้ จะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง
 • ควรเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลมประกันไว้ให้ครบถ้วน

หวังว่าคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกทำประกันรถยนต์ได้อย่างคุ้มค่าและมั่นใจ