ยอดพระเกจิผู้ปกครองสงฆ์ทั่วแผ่นดินกรุงเก่า

พระญาณไตรโลก ฉาย คังคสุวัณโณ หรือ หลวงพ่อฉาย ท่านเป็นพระเถระอาจารย์เก่าแก่แห่งอยุธยา ปกครองคณะสงฆ์ทั่วทั้งแผ่นดินอยุธยา ซึ่งยุคนั้นถือได้ว่าแผ่นดินเมืองกรุงเก่า มีแต่พระเกจิเรืองวิทยาคมอยู่ทั่วทั้งแผ่นดินเลยทีเดียว

หลวงพ่อฉาย ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ.2400 และท่านมรณภาพเมื่ออายุ 88 ปี ในปี พ.ศ.2488 พระอาจารย์ของท่านคือ ท่านเจ้าคุณพระสุวรรณวิมลศีล (มี) วัดสุวรรณดาราม พระอาจารย์อีกท่านคือ พระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) และพระธรรมราชานุวัตร (อาจ) วัดศาลาปูน

ด้วยความสามารถของท่านในทุกด้าน จึงทำให้ หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง พระเกจิเรืองนามของจังหวัดนนทบุรี ต้องมากราบขอเป็นลูกศิษย์กับท่าน

หลวงพ่อฉายวัดพนัญเชิง 
หลวงพ่อฉายวัดพนัญเชิง

 

หลวงพ่อฉายท่านได้รับสมณศักดิ์ เป็นเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพระเกจิที่หลวงพ่อฉายปกครองสมัยนั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีอย่างเช่น

หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ

หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก

หลวงพ่อรอด วัดสามไถ

หลวงพ่อพัน วัดบ้านสร้าง

หลวงพ่อแพ วัดโตนด

หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง

หลวงพ่อกรอง วัดเทพจันทร์ลอย

หลวงพ่อชม วัดพุทไธศวรรค์

หลวงพ่อนวม วัดกลาง

หลวงพ่ออิ่ม วัดลาดชะโด

หลวงพ่อห่วง วัดบางยี่โท

หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ

ซึ่งยังมีอีกมากมายไม่สามารถจะเอ่ยนามของท่านได้ทั้งหมด แต่เราจะเห็นได้ว่า พระในยุคสมัยนั้นเป็นที่รักและเคารพศรัทธาของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมาก และเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้านยามทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดมา

สำหรับพระเครื่อง ซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกของท่านได้สร้างไว้เพียงรุ่นเดียว ที่ท่านได้ปลุกเสกเอาไว้ คือเหรียญรุ่นแรก ฉลองวาระอายุครบ 80 ปี จัดสร้างในปี พ.ศ.2479 ซึ่งปัจจุบันหาได้ยากยิ่งนัก

หลวงพ่อฉายวัดพนัญเชิง 
เหรียญหลวงพ่อฉายวัดพนัญเชิง