หลวงพ่อทองสุขวัดตะเคียน

ประวัติ หลวงปู่ทองสุข (พระครูอมรวุฒิคุณ) เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเจ้าคณะตำบลขวัญเมืองอ.บางปะหันจ.พระนครศรีอยุธยา เพชรน้ำเอกเมืองคนดีศรีอยุธยา

 

หลวงพ่อทองสุขวัดตะเคียน
หลวงพ่อทองสุขวัดตะเคียน

หลวงปู่ทองสุขท่านเกิดปี 2462 อุปนิสัยเป็นคนจิตใจอ่อนโยนมีเมตตามาตั้งแต่เล็ก ช่วยงานพ่อแม่มิได้ขาด เป็นที่รักของพ่อและแม่ วัยเด็กท่านได้พบพระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์บารมีสูงหลายรูป โยมพ่อโยมแม่ชอบทำบุญจะพาหลวงปู่ทองสุขไปทำบุญบ่อยๆท่านจึงซึบซับพลังแห่งธรรมมิได้ขาด วันใดว่างเว้นท่านจะไปช่วยงานหลวงพ่อหลวงตาที่วัดด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสานา หลังจากที่ครบอายุครบเข้าเกณฑ์ทหารท่านได้อาสาเข้าไปรับใช้ชาติ หลังจากหมดวาระของชายชาติทหาร ท่านจึงได้บวชเพื่อทดแทนคุณบิดมารดา แต่หลังจากได้รับรสพระธรรมจากครูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ขอสึกจากร่มกาสาวพัสตร์

 

ด้วยเป็นผู้ใฝ่ทางธรรมท่านจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์จากครูบาอาจารย์หลายต่อหลายรูปได้ของดีจากหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อแป้น วัดเสาธงใหม่ หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง หลวงพ่อลำภู วัดไก่จัน หลวงพ่อริ้ว วัดตลาดเกรียบ หลวงพ่อเจิม วัดตะเคียน หลวงปู่หลี วัดเสนาสนาราม หลวงพ่อรวย วัดศาลาแดง หลวงพ่ออุป วัดตานิม หลวงพ่อมาก วัดโตนด หลวงพ่อหวาน วัดดอกไม้ ท่านยังเป็นสหธรรมมิกกับพระเกจิในอยุธยาหลายรูปอาทิ เช่น หลวงปู่ดู่ วัดสะแก หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน หลวงปู่ทิม วัดพระขาว หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ หลวงพ่อสวัสดิ์ วัดศาลาปูน หลวงพ่อทองหล่อ วัดโปรดสัตว์ หลวงพ่ออุ่น วัดตานิม ไม่มีใครรู้ เพราะท่านไม่อยากดัง อยากอยู่เป็นหลวงตาเฝ้าวัด ใครไปใครมาท่านรดน้ำมนต์ให้โชคดีกันทุกคน รถป้ายแดงมาเจิมกันไม่ขาดสายเพราะได้ดิบได้ดีลือกันทั่ว หลวงพ่อหน่าย วัดบ้านแจ้ง ออกปากชม “ หลวงพ่อทองสุขวัดตะเคียนจิตเป็นหนึ่งเดียวถ้ายอมเสกเป่าให้ใครรับรองว่าดีแน่ ” หลวงปู่ดู ท่านรับรองไว้ว่า “ หลวงพ่อสุขท่านพ้นเหนือโลกแล้วล่ะเสียดายเป็นเสือซ่อนเล็บจะแนะใครที ท่านก็มาสะกิดห้ามเอาไว้ ” หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน พูดเป็นนัยไว้ทุกครั้งที่คนบางปะหันไปกราบ “ มีเพชรน้ำเอกที่วัดตะเคียน ” พระอุปัชฌาย์ทองสุข หรือ พระครูอมรวุฒิคุณ แห่งวัดตะเคียน ท่านรักสันโดษ มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ชอบเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานยู่ตามป่าช้าเป็นประจำ ท่านจึงเป็นพระเถระที่ทรงอภิญญา สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆ ได้ ถ้ามีบุญจะได้เห็น มีวาจาสิทธิ์ให้พรใครแล้วได้ดีทุกคน ท่านจึงเป็นที่ศรัทธาของคนอำเภอบางปะหัน บารมีของท่านไปไกลยังต่างประเทศทุกปีจะมีต่างชาติมากราบท่าน พระเกจิผู้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วทั้งทางโลกและทางธรรม ถือมรรคน้อยสันโดด ไม่ยึดติดในโลก โกรธหลง มีญาณสมบัติแก่กล้า พูดน้อยใจดี มีศีลบริสุทธิ์ ปฏิปทาน่าเลื่อมใส เป็นพระสุปฏิปันโนที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ สืบทอดไสยเวทย์อาคมจากครูบาอาจารย์มากมายหลาย หลวงปู่ทองสุข ท่านเป็นพระเก่งมากองค์หนึ่งของอยุธยา แต่ไม่ยอมเปิดเผยตัว ท่านไม่เคยสร้างวัตถุมงคลใดๆ ทั้งๆที่มีลูกศิษย์ลูกหาร้องขอกันมานาน พระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งพระนครศรีอยุธยาต่างให้ความนับถือในองค์หลวงปู่สุขแห่งวัดตะเคียน ทั้งพรรษาคุณความดีความรอบรู้เป็นผู้แตกฉานในวิทยาคมและเป็นพระนักพัฒนาของอำเภอบางปะหัน

หลวงพ่อทองสุขวัดตะเคียน