กางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ
กางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

แนะนำการกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

กางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ เป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติที่สวยงามมากมาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนและสัมผัสกับธรรมชาติ ในการกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาตินั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

การเตรียมตัวสำหรับการกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

ก่อนออกเดินทางกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ ควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้

 • ตรวจสอบสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ให้เหมาะสม
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติที่จะไปกางเต็นท์ เช่น ที่ตั้ง เส้นทางเดินป่า สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น
 • ตรวจสอบกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติอย่างละเอียด
 • เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น เต็นท์ ถุงนอน แผ่นรองนอน เครื่องนอน เสื้อผ้า อาหาร น้ำดื่ม ไฟฉาย ยารักษาโรค เป็นต้น

กฎระเบียบในการกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งอาจมีกฎระเบียบในการกางเต็นท์ที่แตกต่างกันไป โดยทั่วไปแล้ว จะมีกฎระเบียบดังนี้

 • นักท่องเที่ยวจะต้องจองเต็นท์ล่วงหน้า
 • นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกางเต็นท์
 • นักท่องเที่ยวจะต้องกางเต็นท์ในพื้นที่ที่กำหนด
 • ห้ามก่อไฟในเต็นท์
 • ห้ามทิ้งขยะไว้ในพื้นที่
 • ห้ามล่าสัตว์หรือเก็บพืชป่า

ข้อควรปฏิบัติในการกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ

ในการกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ ควรปฏิบัติดังนี้

 • ช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่
 • ไม่ส่งเสียงดังรบกวนสัตว์ป่า
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

สถานที่กางเต็นท์ยอดนิยมในอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทยมีสถานที่กางเต็นท์มากมาย แต่ละแห่งมีความสวยงามและบรรยากาศที่แตกต่างกันไป สถานที่กางเต็นท์ยอดนิยมในอุทยานแห่งชาติ ดังนี้

 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 • อุทยานแห่งชาติปางอุ๋ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย
 • อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • อุทยานแห่งชาติทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์
 • อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน

การกางเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม