พระนอนองค์ใหญ่ความศรัทธาที่แลกมาด้วยชีวิต

การเดินทางไปวัดขุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองครั้งนี้เป็นการเดินทางต่อเนื่องจาก พุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด อยุธยา ซึ่งวัดขุนอินทประมูลนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจและมีพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่เป็นอันดับสองของไทยเลยทีเดียว

แต่ด้วยความเร่งรีบของผู้ร่วมเดินทางที่จะต้องเดินทางต่อ ทำให้ไม่สามารถเก็บรายละเอียดและภาพถ่ายได้มากมายนัก รวมถึงผมได้นำลูกสาววัยสองขวบไปด้วย จึงไม่ค่อยสะดวกที่จะแยกตัวไปถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ รวมถึงวันนี้ก็มีการจัดงานภายในวัดและมีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวมากมาย  

การเดินทางไปวัดขุนอินทประมูลนี้ ท่านสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยถนนสายเอเซีย หมายเลข 32 เมื่อพบแยกเข้าจังหวัดอ่างทอง ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังจังหวัดอ่างทอง ถนนหมายเลข 334 เลี้ยวซ้ายออกไป ถนนหมายเลข 368 ต่อไปยังถนนหมายเลข 3064 แล้วไปกลับรถเพื่อเข้าไปยังถนนหมายเลข 3003 จนถึงวัด

พระนอนวัดขุนอินทประมูล
พระนอนวัดขุนอินทประมูล

วัดขุนอินทประมูล นี้มีประวัติน่าสนใจ คือ เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยทีเดียว โดยพระยาเลอไท ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตของพ่อขุนรามคำแหง ทรงสร้างพระพุทธไสยาสน์ และตั้งชื่อว่าพระพุทธไสยาสน์ลือไทนฤมิต ต่อจากนั้นในยุคกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งแรก ทำให้วัดถูกทำลายและทรุดโทรม ซึ่งต่อมาได้มี ขุนอิน ประมูล ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งกินตำแหน่งอากรบ่อนเบี้ย เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เนื่องจากตนไม่มีบุตรจึงได้นำเงินทั้งหมดที่เก็บไว้นำไปสร้างโบสถ์ และตั้งใจที่จะบูรณะพระพุทธไสยาสน์ ทำให้มีชาวบ้านเข้ามาออกแรงช่วยมากมายเพราะเห็นถึงความตั้งใจท่านขุนอินท แต่ความการบูรณะวัดนี้ก็ได้ไปถึงเจ้าเมืองวิเศษไชชาญ จึงกราบทูลไปยังกรุงศรีอยุธยาว่าท่านขุนอินนี้ได้ยักยอกเงินเอามาบูรณะวัด ทางการจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาสอบสวน ท่านขุนอินไม่ยอมรับผิดเพราะไม่ได้ยักยอกเงินมาจึงถูกโบยหลายสิบครั้ง เนื่องด้วยทานขุนอินทอายุมากแล้วจึงไม่สามารถทนความเจ็บปวดได้ ก่อนเสียชีวิตจึงกล่าวว่า ข้าขุนอินทประมูลเป็นข้าราชบริพานในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ จึงขอเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย์ ซ่อมแซมพระนั้น ก็เพื่อเสริมบารมีแก่องค์พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

ภายหลังท่านขุนอินทประมูลเสียชีวิต ความจึงไปถึงองค์พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทำให้ท่านเสียพระทัยมาก จึงมอบทอง 100 ชั่งเป็นพระเกศมาลาของพระพุทธไสยาสน์ และซ่อมแซมวิหาร จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อพระพุทธไสยาสน์เป็น พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูลนับแต่นั้นมา

สรุป วัดขุนอินทประมูล จุดสำคัญคือองค์พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่มาก อันดับสองของประเทศไทย ยาว 50 เมตร พระพักตร์สวยงดงานมาก และยังมีวิหารและโบสถ์เก่าแก่ น่าสนใจ ไปถึงช่วงเช้าๆ หรือเย็นๆ น่าจะดีกว่า เพราะอากาศเมืองไทยร้อนมาก