วัดใหญ่ชัยมงคล

เที่ยวอยุธยา วัดไหว้พระ ตามรอย “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา กับพระราชาอนุสาวรีย์ เหนือเจดีย์หงสาวดี ณ ทุ่งภูเขาทอง

ครั้งนี้ จะเชิญชวนทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจ และยังมีการพบพระกรุล้ำค่าอย่าง “พระขุนแผนเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล” ซึ่งเป็นพระเครื่อง ประเภทพระกรุ ที่มีค่ามากในปัจุบัน วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อ “วัดป่าแก้ว” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคต้นของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ภายหลังการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดย “พระเจ้าอู่ทอง” แล้ว 7 ปี วัดใหญ่ชัยมงคลนั้น เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยา ตามประวัติศาสตร์ มีพระมหาเถระที่มีชื่อเสียงปรากฏเด่นชัดมากรูปหนึ่ง คือ “สมเด็จพระพนรัตน์ป่าแก้ว” ซึ่งได้ถวายพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอพระราชทานอภัยโทษแก่เหล่าทหารกล้าที่ตามเสด็จไม่ทันในครั้งที่ทำศึกสงครามยุทธหัตถีกับมหาอุปราชแห่งพม่า  

วัดใหญ่ชัยมงคล 
วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล 
บริเวณวัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล 
เจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล

อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ได้เสียกรุงตกเป็นประเทศราชให้กับอาณาจักรหงสาวดี ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2111 โดยพระเจ้าบุเรงนอง ยกกองทัพมีกำลังพลประมาณ 500,000 นาย ซึ่งขณะนั้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ผู้ครองกรุงศรีอยุธยามีความขัดแย้งภายในกับ พระมหาธรรมราชา เจ้าเมืองพิษณุโลก จนนำมาสู่ความหายนะครั้งใหญ่ เมื่ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตกเป็นประเทศราชให้กับอาณาจักรหงสาวดี พระบรมวงศานุวงศ์ ส่วนหนึ่งได้ถูกนำไปเป็นเชลยที่อาณาจักรหงสาวดี หนึ่งในนั้นคือ พระองค์ดำ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเป็นการประกาศเหนืออาณาจักรอยุธยา พระเจ้าบุเรงนองทรงสร้างเจดีย์ใหญ่แบบมอญขึ้นที่ทุ่งภูเขาทองเพื่อเป็นอนุสรณ์เหนืออาณาจักรกรุงศรีอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล 
พระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าเจดีย์ภูเขาทอง
วัดใหญ่ชัยมงคล 
เจดีย์ภูเขาทอง ณ ทุ่งภูเขาทอง
วัดใหญ่ชัยมงคล 
ราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดใหญ่ชัยมงคล 
ราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดใหญ่ชัยมงคล 
ราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดใหญ่ชัยมงคล 
ราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดใหญ่ชัยมงคล 
ราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เด่นสง่างาม เหนือเจดีย์หงสาวดี "เจดีย์ภูเขาทอง"

ซึ่งภายหลังจากพระเจ้าบุเรงนองได้สวรรคต จนทำให้หัวเมืองต่างๆ แข็งข้อกับอาณาจักรหงสาวดี และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถูกวางแผนลอบปลงพระชน ด้วยความแค้นใจจึงทรงประกาศอิสรภาพ และไม่ยอมเป็นเมืองประเทศราชต่อหงสาวดีอีกต่อไป และยกไพร่พลกลับมาสู่กรุงศรีอยุธยาทรงสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตามเดิม รวมระยะเวลาเป็นเมืองขึ้น 15 ปี จน"มังกะยอชวา"พระมหาอุปราชาแห่งพม่าต้องยกไพร่พลเพื่อมาตีคืน แต่ต้องพ่ายแพ้ต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการทำศึกสงครามยุทธหัตถี ถูกพระแสงพลพ่ายฟันคอขาดตะพายแล่ง

ภายหลังจากสงครามยุทธหัตถี ณ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขณะเดินทัพกลับได้แวะพักทัพที่ วัดบ้านกร่าง และทรงรับสั่งให้ไพร่พลสร้างพระเครื่องเนื้อดินเผา พิมพ์พระพุทธชินราช ใส่กรุวัดบ้านกร่างเพื่ออุทิศให้กับทหารกล้าผู้พลีชีพในการศึกครั้งนี้ ปัจจุบันคือ “พระขุนแผน กรุบ้านกร่าง” และเมื่อทรงเสด็จกลับมาสู่กรุงศรีอยุธยาทรงรับสั่งให้สร้างพระเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเป็นเจดีย์ประธาน ขึ้นที่ “วัดป่าแก้ว” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ทรงทำยุทธหัตถีจนมีชัยเหนือหงสาวดี และสร้างพระพิมพ์ชินราชเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบแบบการเคลือบหลังคาพระอุโบสถ ที่ด้านหน้าองค์พระ และบรรจุไว้ในพระเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งปัจจุบันคือ “พระขุนแผนเคลือบกรุวัดใหญ่ชัยมงคล”

ร่ายประวัติศาสตร์มาซะยืดยาวเลย ตอนนี้ก็อยากให้ชมความสวยงามของ วัดใหญ่ชัยมงคล กันซะที

วัดใหญ่ชัยมงคล 
พระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่
วัดใหญ่ชัยมงคล 
พระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่
วัดใหญ่ชัยมงคล 
พระพุทธรูปประทับรอบเจดีย์ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล 
พระนอนวัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล 
บริเวณวัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล 
บริเวณวัดใหญ่ชัยมงคล

การเดินทางมาท่องเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลนั้น ถ้าท่านมาจากกรุงเทพ วิ่งออกมายังถนนวิภาวดี เข้าสายเอเซีย อยุธยา-นครสวรรค์ และวิ่งรถเข้ามาถึงแยกซ้ายมือเข้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณ โรบินสันอยุธยา เมื่อท่านเลี้ยวเข้ามาแล้วให้วิ่งทางขนาน ชิดซ้ายมือไปจนถึง 4 แยกไฟแดง เลี้ยวซ้ายมือ ผ่านสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนไปถึง 3 แยก ให้ท่านขับรถเลี้ยวซ้าย ไปตามถนน ก็จะพบกับวัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ด้านซ้ายมือ (ช่วงสายๆ วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนขัตฤกษ์ รถติดมาก กรุณามาแต่เช้าๆ)

ส่วนพระราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นั้นท่านต้องขับรถเข้าไปยังเกาะเมืองอยุธยา และไปข้ามเกาะเมืองออกทางหน้า โรงเรียนประตูชัย ทางไป ป่าโมก-อ่างทอง ซึ่งท่านจะเห็นเจดีย์ภูเขาทอง และราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช แลเห็นมาแต่ไกลเชียวครับ

เครดิตภาพถ่ายและบทความเป็นของผม ซึ่งเคยเผยแพร่ในเว็บไซต์ เจ็ดวัดดอทคอม ที่ปิดไปแล้ว